Holmegaardshuset: livet som socialt udsat er hårdt

Holmegaardshuset hjælper socialt udsatte personer hver eneste dag. Det er et hårdt liv, og det er især børn, der rammes. Undersøgelser viser, at børn af socialt udsatte har langt større risiko for at ende samme sted som forældrene end jævnaldrende.

Holmegaardshuset har siden 2014 hjulpet personer, der har det svært i det danske samfund. Men pædagogerne har mere end 25 års erfaring inden for området. Socialt udsatte har fået ringere vilkår i Danmark, mener flere pædagoger, der arbejder inden for området. Det er især stigmatiseringen af udsatte, der er med til at fastholde personerne i en udsat position. Opholdsstedet er en del af LOS og her kan du læse mere om opholdsstedets målgrupper, faglighed mm.

 

Holmegaardshuset arbejder for bedre vilkår

Holmegaardshuset arbejder hver dag for at gøre vilkårene for socialt udsatte i Danmark bedre. Det kan ses på målrettet arbejde med den enkelte, og der er også mange sociale aktiviteter, hvor børn, unge og voksne lærer hinanden bedre at kende. Det er vigtigt, fortæller Holmegaardshuset, at udsatte personer ikke isolerer sig, men derimod bruger tid sammen, så de kan lærer hinanden og sig selv bedre at kende.

Nogle af de aktiviteter, Holmegaardshuset dyrker, er:

  • Udendørsaktiviteter
  • Fællesspisning
  • Fællesaktiviteter

Holmegaardshuset behandlinger af socialt udsatte bunder i dyb faglighed og professionalisme, der på sigt skal hjælpe de personer, der ikke kan hjælpe sig selv.

 

Kontakt opholdsstedet

Vil du gerne lære mere om arbejdet, opholdsstedet foretager sig hver eneste dag? Så kan du kontakte botilbuddet. Du kan også læse mere om deres faglighed og kompetencer på los.dk, hvis du vil se flere informationer.