Bosted med høj faglighed kan fremme udvikling hos beboere

Når enten børn, unge, forældre eller hele familier har brug for hjælp ude fra til at sikre en stabil familietrivsel, kan bosteder hjælpe. Bosteder – eller opholdssteder – er et sted, hvor socialt udsatte, som til dagligt kæmper med tunge problemer, kan få hjælp. Der kan være mange årsager til, at man kommer til et opholdssted. Ofte bliver man henvist fra en sagsbehandler eller lignende, og formålet er at hjælpe disse personer på rette vej, så de på sigt vil være i stand til at klare sig selv. Og hvis der er tale om en eller to forældre, handler det i høj grad om at skabe redskaber til, at de på egen hånd kan tage ansvar for børnene og sikre deres trivsel. Et af stederne, hvor man kan få hjælp, er Holmegaardshuset.

På Holmegaardshuset spiller pædagogernes faglighed en stor rolle. Netop fagligheden er afgørende for, at der kan skabes solide forudsætninger for udvikling. Og udvikling er det, der er formålet med, at beboere tager et ophold på Holmegaardshuset.

Hvorfor betyder fagligheden så meget?

Når man arbejder med mennesker, der har en masse tung bagage med sig, er det vigtigt at kunne håndtere dette på en hensigtsmæssig måde. Beboere, som kommer til opholdssteder, har ofte oplevet store svigt på den ene eller anden måde. Derfor kan de også reagere stærkt i situationer, hvor de føler sig ‘truet’ – og som hos andre mennesker måske ville være harmfulde. Det oplever man hyppigt hos Holmegaardshuset. Det er som regel pædagogen, der må tage imod den vrede, som beboeren i situationer kan udvise. Det kan både tage form verbalt og fysisk. Har pædagogen ikke forståelse for, hvorfor beboeren reagerer som de gør, vil det være svært at takle situationen. Pædagogen skal være i stand til at vise stor empati.

Når man arbejder med de socialt udsatte, er det vigtigt, at man har fokus på at udvide perspektiver. Det gælder eksempelvis inden for det faglige område, der kan betegnes ‘den narrative samtale’. Ved at arbejde med beboerens forståelse af sig selv, og de problemer der døjes med, kan nye perspektiver opstå. Beboeren lærer måske at se sig selv på nye måder og lærer at fortælle nye historier om sig selv. I stedet for ‘jeg kan ikke finde ud af noget’ lærer de måske at tænke ‘jeg kan godt, hvis jeg virkelig vil’. Og det er her, at udviklingen sker, hvilket vil gavne de fremtidige handlingsmuligheder.

Du kan se, hvilke sociale tilbud Holmegaardshuset har på nuværende tidspunkt, ved at følge linket.